Είστε εδώ

Ζήρας Αλέξης, «Αλληλογραφία Γιάννη Σκαρίμπα-Αρκάδιου Λευκού (2)», Νέα Πορεία, τόμ. 47, τχ. 560-562 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2001), σ. 295-296