Είστε εδώ

Kavanaugh James, «Ήρεμο και σιωπηλό», Νέα Πορεία, τόμ. 47, τχ. 560-562 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2001), σ. 294