Είστε εδώ

Brecht Bertolt, «Το παλτό του αιρετικού», Νέα Πορεία, τόμ. 47, τχ. 560-562 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2001), σ. 261-269