Είστε εδώ

Νικηφόρου Τόλης, «Το χάραμα δεν έχει μνήμη», Νέα Πορεία, τόμ. 47, τχ. 560-562 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2001), σ. 260