Είστε εδώ

Νέα Πορεία, έτος 2001, τεύχος 557-559

(ανυπόγραφο), «Εαυτούς και αλλήλους», Νέα Πορεία, τόμ. 47, τχ. 557-559 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2001), σ. 161-162

(ανυπόγραφο), «Η καθυστέρηση του τεύχους», Νέα Πορεία, τόμ. 47, τχ. 557-559 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2001), σ. 162

Κιτσόπουλος Γιώργος, «Στο μυχό του κόλπου», Νέα Πορεία, τόμ. 47, τχ. 557-559 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2001), σ. 163-183

Κουτροκόη-Χατζηπουλίδου Άννυ, «Προς ευχήν», Νέα Πορεία, τόμ. 47, τχ. 557-559 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2001), σ. 184

Κουτροκόη-Χατζηπουλίδου Άννυ, «Λόγῳ καιρού», Νέα Πορεία, τόμ. 47, τχ. 557-559 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2001), σ. 184-185

Κουτροκόη-Χατζηπουλίδου Άννυ, «Ύδωρ η μνήμη», Νέα Πορεία, τόμ. 47, τχ. 557-559 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2001), σ. 185

Κουτροκόη-Χατζηπουλίδου Άννυ, «Η επί χρήμασι(ν) ζωή», Νέα Πορεία, τόμ. 47, τχ. 557-559 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2001), σ. 185-186

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Η γλώσσα του Ξενόπουλου», Νέα Πορεία, τόμ. 47, τχ. 557-559 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2001), σ. 187-196

Σκαρτσής Σωκράτης Λ., «Έντεκα πεζά κομμάτια», Νέα Πορεία, τόμ. 47, τχ. 557-559 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2001), σ. 197-199

Παπουτσόπουλος Νίκος, «Πολιτιστικοί Αύγουστοι», Νέα Πορεία, τόμ. 47, τχ. 557-559 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2001), σ. 200-203

Κοτοπούλη Μαρία, «Φούγκα», Νέα Πορεία, τόμ. 47, τχ. 557-559 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2001), σ. 204

Κοτοπούλη Μαρία, «Οπτική φαντασία», Νέα Πορεία, τόμ. 47, τχ. 557-559 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2001), σ. 204-205

Κοτοπούλη Μαρία, «Glissando», Νέα Πορεία, τόμ. 47, τχ. 557-559 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2001), σ. 205

Κοτοπούλη Μαρία, «Νύγμα», Νέα Πορεία, τόμ. 47, τχ. 557-559 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2001), σ. 205

Κοτοπούλη Μαρία, «Ικέτης», Νέα Πορεία, τόμ. 47, τχ. 557-559 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2001), σ. 206

Μαυρίδης Παναγιώτης Θ., «Η εκτέλεση», Νέα Πορεία, τόμ. 47, τχ. 557-559 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2001), σ. 207-213

Λουκίδου Ευτυχία-Αλεξάνδρα, «Η συμφωνία», Νέα Πορεία, τόμ. 47, τχ. 557-559 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2001), σ. 214

Λουκίδου Ευτυχία-Αλεξάνδρα, «Το ναυάγιο», Νέα Πορεία, τόμ. 47, τχ. 557-559 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2001), σ. 214-215

Λουκίδου Ευτυχία-Αλεξάνδρα, «Σύγχυση», Νέα Πορεία, τόμ. 47, τχ. 557-559 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2001), σ. 215

Mayer Theo, «Για την ποίηση του Τάκη Βαρβιτσιώτη», Νέα Πορεία, τόμ. 47, τχ. 557-559 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2001), σ. 216-220

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Για την πόλη (36, 37, 38)», Νέα Πορεία, τόμ. 47, τχ. 557-559 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2001), σ. 221-226

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Κώστα Στεργιόπουλου, Περιδιαβάζοντας, Λογοτεχνική κριτική», Νέα Πορεία, τόμ. 47, τχ. 557-559 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2001), σ. 227-230

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Γιώργου Πιντέρη, Ανάποδα στο χρόνο, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 47, τχ. 557-559 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2001), σ. 230-231

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Ντίνου Παπασπύρου, Ο λάκκος, μικρά πεζά», Νέα Πορεία, τόμ. 47, τχ. 557-559 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2001), σ. 231-232

«Εκδόσεις Νέας Πορείας», Νέα Πορεία, τόμ. 47, τχ. 557-559 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2001), σ. 233-238

«Εκδόσεις Ιδρύματος Κώστα και Ελένης Ουράνη», Νέα Πορεία, τόμ. 47, τχ. 557-559 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2001), σ. 239-240