Είστε εδώ

Κοτοπούλη Μαρία, «Οπτική φαντασία», Νέα Πορεία, τόμ. 47, τχ. 557-559 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2001), σ. 204-205