Είστε εδώ

Μαυρίδης Παναγιώτης Θ., «Η εκτέλεση», Νέα Πορεία, τόμ. 47, τχ. 557-559 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2001), σ. 207-213