Είστε εδώ

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Ένας θεατρικός Παπαδιαμάντης», Νέα Πορεία, τόμ. 47, τχ. 554-556 (Απρίλιος-Ιούνιος 2001), σ. 146-147