Είστε εδώ

Λαμπρέλλης Δημήτρης, «Πλάτων, Φαίδρος, εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια: Π. Δόικος, επιμέλεια-επίμετρο: Ι. Σ. Χριστοδούλου», Νέα Πορεία, τόμ. 47, τχ. 554-556 (Απρίλιος-Ιούνιος 2001), σ. 148-151