Είστε εδώ

Σπυροπούλου Χρύσα, «Το άδειο σεντούκι και η μεταξωτή μαντήλα», Νέα Πορεία, τόμ. 47, τχ. 554-556 (Απρίλιος-Ιούνιος 2001), σ. 140-141