Είστε εδώ

Λαμπελέ Φούλα, «Η Ολλανδέζα με το άσπρο φόρεμα», Νέα Πορεία, τόμ. 46, τχ. 548-550 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2000), σ. 297-299