Είστε εδώ

Λαμπρέλλης Δημήτρης, «Λογοτεχνία, φιλοσοφία και πρωτοπορία: η περίπτωση του περιοδικού Νέα Πορεία», Νέα Πορεία, τόμ. 46, τχ. 548-550 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2000), σ. 242-253