Είστε εδώ

Μακρής Σόλων, «Η λυγερή (Δημοτικό-Μίμηση)», Νέα Πορεία, τόμ. 46, τχ. 548-550 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2000), σ. 254