Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σαρανταέξι χρόνια», Νέα Πορεία, τόμ. 46, τχ. 548-550 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2000), σ. 241