Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Ο κύκλος των φιδιών», Νέα Πορεία, τόμ. 46, τχ. 545-547 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2000), σ. 184-185