Είστε εδώ

Li Ho, «Τραγούδι της αιχμής του βέλους από το Τσανγκ Πινγκ», Νέα Πορεία, τόμ. 46, τχ. 539-541 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2000), σ. 12-13