Είστε εδώ

Li Ho, «Τραγούδι: Διώχνοντας μακριά τη λύπη μου. Γραμμένο κάτω από το όρος Χούα», Νέα Πορεία, τόμ. 46, τχ. 539-541 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2000), σ. 12