Είστε εδώ

Νικορέτζος Δημήτρης, «Η ποίηση του Τάκη Βαρβιτσιώτη», Νέα Πορεία, τόμ. 46, τχ. 539-541 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2000), σ. 14-32