Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Μνήμη Ζωής Καρέλλη», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 521-523 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1998), σ. 177-178