Είστε εδώ

Νέα Πορεία, έτος 1996, τεύχος 491-493

Κωνσταντίνος Β., «Νικηφόρος Βρεττάκος. Η ιδεολογική πορεία του», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 491-493 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1996), σ. 7-26

(ανυπόγραφο), «Οφειλή του κράτους», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 491-493 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1996), σ. 1

(ανυπόγραφο), «Αυτά...», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 491-493 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1996), σ. 1

Αγγέλου Δημήτρης, «Παρουσία», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 491-493 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1996), σ. 2

Αγγέλου Δημήτρης, «Κυβεία», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 491-493 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1996), σ. 2-3

Αγγέλου Δημήτρης, «Κονταυγή», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 491-493 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1996), σ. 3-4

Αγγέλου Δημήτρης, «Επικαρπία», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 491-493 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1996), σ. 4

Αγγέλου Δημήτρης, «Απορία», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 491-493 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1996), σ. 4-5

Αγγέλου Δημήτρης, «(Δ)ήλωση», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 491-493 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1996), σ. 5-6

Αγγέλου Δημήτρης, «Ανάδυση», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 491-493 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1996), σ. 6

Φλαμουρτζόγλου Θωμάς, «Αναζητώντας έναν υδραυλικό», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 491-493 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1996), σ. 27-31

Σκαρτσή Ξένη Σ., «Δώδεκα ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 491-493 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1996), σ. 32-33

Φρέρης Γιώργος, «Ο ρόλος της μνήμης στην πενταλογία του Β. Βασιλικού», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 491-493 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1996), σ. 34-42

Λαμπελέ Φούλα, «Μια εντελώς διαφορετική ιστορία», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 491-493 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1996), σ. 43-44

Ζήρας Αλέξης, «Η έννοια του ποιητή-οδηγού και το σημερινό της νόημα. Η περίπτωση του Μανώλη Πρατικάκη», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 491-493 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1996), σ. 45-49

Στεργιοπούλου Μαρία Χ., «Κι οι στάλες το αίμα, γράφουνε. . .», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 491-493 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1996), σ. 50

Στεργιοπούλου Μαρία Χ., «Αυτοχειρία», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 491-493 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1996), σ. 50

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Για την πόλη (14, 15, 16, 17)», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 491-493 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1996), σ. 51-56

«Εκδόσεις Νέας Πορείας», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 491-493 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1996), σ. 57-62

«Εκδόσεις Ιδρύματος Κώστα και Ελένης Ουράνη», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 491-493 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1996), σ. 63-64