Είστε εδώ

Σκαρτσή Ξένη Σ., «Δώδεκα ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 491-493 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1996), σ. 32-33