Είστε εδώ

Λαμπελέ Φούλα, «Βιβή, ο καθρέφτης», Νέα Πορεία, τόμ. 41, τχ. 489-490 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1995), σ. 274-275