Είστε εδώ

Μακρής Σόλων, «Εισαγωγικά στην αισθητική (2)», Νέα Πορεία, τόμ. 41, τχ. 489-490 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1995), σ. 254-273