Είστε εδώ

Σαχίνης Απόστολος, «Edmond About, Le Roi des Montagnes (από τα Τετράδια κριτικής)», Νέα Πορεία, τόμ. 41, τχ. 479-482 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1995), σ. 22-23