Είστε εδώ

Σαχίνης Απόστολος, «Émile Zola, Nana (από τα Τετράδια κριτικής)», Νέα Πορεία, τόμ. 41, τχ. 479-482 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1995), σ. 20-22