Είστε εδώ

Αλαβέρα Ρούλα, «Περί της δεσποτείας τῃ Πέμπτῃ πρωί, προς τον νότιο τοίχο (από τη συλλογή Περί της δεσποτείας των πόλεων και των ονειρικών)», Νέα Πορεία, τόμ. 41, τχ. 479-482 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1995), σ. 5-7