Είστε εδώ

Αλαβέρα Ρούλα, «Καλέ μου πίθηκε (από τη συλλογή Περί της δεσποτείας των πόλεων και των ονειρικών)», Νέα Πορεία, τόμ. 41, τχ. 479-482 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1995), σ. 5