Είστε εδώ

Παπαθανασόπουλος Θανάσης, «Απόστολου Σαχίνη, Θεωρία και άγνωστη ιστορία του μυθιστορήματος στην Ελλάδα 1760-1870», Νέα Πορεία, τόμ. 39, τχ. 458-460 (Απρίλιος-Ιούνιος 1993), σ. 120-123