Είστε εδώ

Τόκα-Καραχάλιου Μελίτα, «Το μηδέν», Νέα Πορεία, τόμ. 39, τχ. 458-460 (Απρίλιος-Ιούνιος 1993), σ. 119