Είστε εδώ

Σαχίνης Απόστολος, «Italo Svevo, Η Συνείδηση του Ζήνωνα, μετάφραση Κούλα Καφετζή (από τα Τετράδια κριτικής)», Νέα Πορεία, τόμ. 39, τχ. 455-457 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1993), σ. 17-20