Είστε εδώ

Μερκενίδου Ελένη, «Δαναού ατερψία (αντί πυθμένος). Αναθηματικό», Νέα Πορεία, τόμ. 39, τχ. 455-457 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1993), σ. 21