Είστε εδώ

Χρηστάρα Χαρά, «Αφέθηκα στη νύχτα», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 443-446 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1992), σ. 36