Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Η αιτιολόγηση δύο θεμάτων πάθους που συνιστά το ψυχολογικό υπόβαθρο της ευριπίδειας Εκάβης στο ομώνυμο έργο», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 443-446 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1992), σ. 32-35