Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Γιάννη Βαρβέρη, Πιάνο βυθού, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 37, τχ. 438-440 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1991), σ. 144-145