Είστε εδώ

Γαβριηλίδης Σάββας Θ., «Η μοιραία στιγμή», Νέα Πορεία, τόμ. 37, τχ. 438-440 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1991), σ. 138-139