Είστε εδώ

Γαβριηλίδης Σάββας Θ., «Για τελευταία φορά», Νέα Πορεία, τόμ. 37, τχ. 438-440 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1991), σ. 138