Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Αντώνη Μαρτάλη, Από την ποίηση του Ναζίμ Χικμέτ», Νέα Πορεία, τόμ. 37, τχ. 431-433 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1991), σ. 37-38