Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Ιάσονα Ευαγγέλου, Ψηφιδωτό, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 37, τχ. 431-433 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1991), σ. 36-37