Είστε εδώ

Χρηστάρα Χαρά, «Σφρίγος βελούδινο (ΙΙ)», Νέα Πορεία, τόμ. 37, τχ. 431-433 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1991), σ. 30