Είστε εδώ

Παντελιά Στυλιανή, «Η επίδραση του Γιάννη Αποστολάκη. (Ο Γιάννης Αποστολάκης και οι διανοούμενοι της γενιάς του '30)», Νέα Πορεία, τόμ. 37, τχ. 431-433 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1991), σ. 25-29