Είστε εδώ

Θηλυκού Σάρα, «Στέρεψα», Νέα Πορεία, τόμ. 37, τχ. 431-433 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1991), σ. 24