Είστε εδώ

Σαχίνης Απόστολος, «Φίλιππου Δ. Δρακονταειδή, Στα ίχνη της παράστασης, μυθιστορία (από τα Τετράδια κριτικής)», Νέα Πορεία, τόμ. 36, τχ. 429-430 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1990), σ. 165-166