Είστε εδώ

Αλαβέρας Τηλέμαχος, «Λίγα λόγια», Νέα Πορεία, τόμ. 36, τχ. 425-428 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1990), σ. 98