Είστε εδώ

Ξεινός Γιώργος, «Επικήδειος», Νέα Πορεία, τόμ. 36, τχ. 425-428 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1990), σ. 99