Είστε εδώ

Μουχάγιερ Χρήστος, «Μάριος Χάκκας: ψηφίδες και ίχνη της ιδεολογικής του πορείας», Νέα Πορεία, τόμ. 36, τχ. 422-424 (Απρίλιος-Ιούνιος 1990), σ. 67-73