Είστε εδώ

Μηαρίτη Ζωή, «Peter Ibbetson: Κινηματογραφική Βραδυά», Νέα Πορεία, τόμ. 36, τχ. 422-424 (Απρίλιος-Ιούνιος 1990), σ. 74