Είστε εδώ

Βασιλοπούλου Σοφία, «Παραμονή πρωτοχρονιάς», Νέα Πορεία, τόμ. 34, τχ. 405-406 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1988), σ. 178