Είστε εδώ

Μαυρίδης Παναγιώτης Θ., «Ο άλλοι και έξη προσωπογραφίες», Νέα Πορεία, τόμ. 34, τχ. 405-406 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1988), σ. 174-177