Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Παραλείψεις», Νέα Πορεία, τόμ. 34, τχ. 401-404 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1988), σ. 139