Είστε εδώ

Παπάνας Νίκος, «Ο ήλιος», Νέα Πορεία, τόμ. 34, τχ. 401-404 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1988), σ. 140